محیط های کشت Biolife  

/
محیط های کشت Biolife   ساخت کشور ایتالیا می باشد .…

محیط های کشت و محصولات باکتریولوژی لیوفیلکم

/
محیط های کشت مخصوص میکروبیولوژی صنعتی و بالینی محصول ایتال…

محیط های کشت کروموژنیک کروم آگار              

/
  محیط های کشت کروموژنیک برای باکتریولوژی سریع محصول…

This post is also available in: English