به آزمون تخصصی

معرفی محصول

کیت به آزمون (تخصصی)، تشخیص نوع میکرو ارگانیم های پاتوژن موجود در آب را امکان پذیر می سازد. با استفاده از این تست کیت می توان طیف احتمالی پاتوژن های آب را شناسایی و سریعا نسبت به رفع آن اقدام کرد.

دستورالعمل مصرف

داخل هریک از ویال های 1 و 2 (با کمک سرنگ استریل موجود در بسته)، 10 سی سی از آب مورد نظر را وارد کنید. ویال ها را تکان دهید تا محتویات آن در آب حل شود. هر دو ویال را به مدت 18 تا 24 ساعت در جای گرم (37-35 درجه سانتی گراد) نگهداری کنید و پس از گذشت این مدت با استفاده از جدول نتیجه گیری موجود در بروشور داخل بسته، نوع میکرو ارگانیسم های احتمالی موجود در آب را تعیین کنید.

نکات ایمنی:

دور از نور مستقیم و در جای خشک و دمای 25-15 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
حتی الامکان قبل از استفاده، ویالها را از بسته بندی خارج نکنید.
پس از استفاده از کیت، ویال حاوی باکتری را توسط ضدعفونی کننده قوی امحا کنید.

This post is also available in: Persian

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.