محیط های کشت و محصولات باکتریولوژی لیوفیلکم


2016-07-19_091928

محیط های کشت مخصوص میکروبیولوژی صنعتی و بالینی محصول ایتالیا

محیط های کشت لیوفیلکم با استفاده از بهترین مواد اولیه و جدیدترین روش های تولید که ضامن کیفیت بالای این محصولات میباشد بطور کامل در کشور ایتالیا تولید میشوند و پس از نظارت دقیق کنترل کیفی به کشورهای سراسر دنیا عرضه میگردند.

This post is also available in: English

4099 پاسخ