کیت انتی بیوتیک Testi – max BT

 

کیت تشخیص آنتی بیوتیک تستی مکس ساخت کشور اسپانیا می باشد که برای اندازه گیری میزان باقی مانده بتالاکتام ها و تتراسایکلین ها در شیر ظرف مدت زمان 10 دقیقه استفاده میشود .

از ویژگی های این کیت انجام تست در دمای اتاق (عدم نیاز به انکیباتور )  می باشد .

This post is also available in: English

3663 پاسخ