کیت انتی بیوتیک Trisensor

کیت تري سنسور يك آزمون سريع جهت تشخيص آنتی بیوتیک های گروه بتالاكتام ها ، سولفاناميدها و تتراسايكلين ها در شير  می باشد .

زمان تشخیص این کیت 6 دقیقه در دمای 40 درجه سانتی گراد است .

This post is also available in: English

3719 پاسخ